Opublikowano:

Joining videos in Xabe.FFmpeg

Joining videos in Xabe.FFmpeg

There are a lot of questions and articles how to concatenate multiple videos into one with FFmpeg. Once upon time we had to deal with that feature.

    FFmpeg offers few ways of concatenation:
  1. Concat demuxer
  2. Concat protocol
  3. Concat filters

Due to limits of each concatenation method we implemented it by “filter”. Concat demuxer requires that all files must have the same streams (same codes, time base, etc.) and we need something more flexible. However Concat protocol was easy to use but supports only MPEG based files. Concatenating by filter has restrictions too, but we adapt some features to be more elastic. Full implementation is available on GitHub.

Czytaj dalej Joining videos in Xabe.FFmpeg
Opublikowano:

[Tutorial] .NET Video Converter

Xabe.FFmpeglogo

[Tutorial] .NET Video Converter z wykorzystaniem wrappera

Jakiś czas temu utknąłem próbując przekonwertować sporą ilość plików. A chciałem tylko nasłuchiwać na nowe pliki w danym folderze. Jestem leniwy więc oczywiście chciałem to maksymalnie zautomatyzować.
Ten tutorial demonstruje prostą implementacje konwertera wideo używając ffmpeg’a opakowanego przez Xabe.FFmpeg.
Aplikacja będzie napisana w .NET Core 2.0 ale rozwiązanie zadziała zarówno dobrze w zwykłym .NET Frameworku czy z wykorzystaniem GUI.
Czytaj dalej [Tutorial] .NET Video Converter

Opublikowano:

[Changelog] Xabe.FFmpeg 3.1.0

[Changelog] Xabe.FFmpeg 3.1.0

Główne zmiany

  • Dodano methodę Conversion.Convert(string inputFilePath, string outputFilePath) pozwalającą użytkownikowy w łatwy sposób zkonwertować plik wideo do innego formatu ustawianego poprzez zmianę rozszerzenia w parametrze outputFilePath
  • Zmieniliśmy naszą ikonę na bardziej nowoczesną i profesjonalną
  • Od teraz istnieje możliwość ściągnięcia najnowszej wersji FFmpega poprzez FFmpeg.GetLatestVersion()
  • Zmieniły się nazwy kilku klas i ich stare odpowiedniki zostały oznaczone jako obsolete. Zostaną one usunięte w następnym update.
  • Od wersji 3.1.0 można dokonać konwersji na karcie graficznej włączając wspomaganie sprzętowe poprzez Conversion.UserHardwareAcceleration(…) i Conversion.ConvertWithHardware(…)
Czytaj dalej [Changelog] Xabe.FFmpeg 3.1.0